Regulaminy - Rodzinka Cafe

Obserwuj nas :)
Bądź z nami na bieżąco
CROWS
Przejdź do treści

Regulaminy

Regulaminy             REGULAMIN STREFY ZABAW
 
 
1. Strefa zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 10 lat.
 
2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w lokalu odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
 
3. W strefie zabaw znajdują się zabawki, których elementy mogą spowodować zadławienie lub uduszenie. Dlatego dzieci poniżej 3       roku życia powinny przebywać w strefie zabaw pod nadzorem rodziców/opiekunów.
 
4. Osoby dorosłe zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust przed wejściem do strefy zabaw.
 
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby dzieci myły ręce wodą z mydłem przed wejściem i po wyjściu ze strefy             zabaw.
 
6. Przed wejściem do strefy zabaw należy zmienić obuwie. Dotyczy to dzieci i ich rodziców/opiekunów. W przypadku braku obuwia       zmiennego wejście do strefy jest możliwe w skarpetkach.
 
7. Obuwie oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
 
8. Obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach poza strefą zabaw.
 
9. Należy utrzymywać dystans wynoszący minimum 1,5 metra.
 
10. W godzinach 13:00-13:15, 15:00-15:15, 17:00-17:15 strefa zabaw jest zamknięta z powodu dezynfekcji. Podczas dezynfekcji             strefy zabaw kawiarnia funkcjonuje normalnie.
 
11. Jednocześnie w strefie zabaw może przebywać 5 osób.
 
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia przez dzieci do strefy zabaw swoich zabawek i/lub innych domowych przedmiotów.
 
13. Napoje i posiłki należy spożywać poza strefą zabaw, w części kawiarnianej.

14. Korzystanie z wyposażenia strefy zabaw musi odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjami.

15. Korzystanie z poszczególnych zabawek/wyposażenia powinno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać
    rodzic/opiekun dziecka.

16. Właściciel i personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu i zasad               bezpiecznego korzystania ze strefy zabaw.

17. Personel może odmówić korzystania ze strefy zabaw dzieciom i/lub ich rodzicom/opiekunom, którzy nie przestrzegają                       niniejszego regulaminu, szczególnie gdy swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innym osobom                         przebywającym w strefie zabaw i/lub korzystają z wyposażenia strefy zabaw niezgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjami.

18. Maksymalne obciążenie poszczgólnych zabawek: samochód strażacki - 25 kg., koń na biegunach - 25 kg.

19. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 
20. Za rzeczy pozostawione w strefie zabaw nie ponosimy odpowiedzialności.


Rodzinka Cafe Kawiarnia Przyjazna Dzieciom
ul. Rynek 18
46-100 Namysłów+ 48 735 965 443
kontak@rodzinka-cafe.pl
rodzinka-cafe.pl

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 11.00 - 19.00
sob. - nd. 11.00 - 19.00

Wróć do spisu treści